VA to kw calculadora

  Enter volt-amps: VA  
  Enter power factor:    
       
  Result in kilowatts: kW  

Volt-amps (VA) para quilowatts (kw) fórmula:

p (kw) = (vA) × pf / 1000

VA to kw calculadora